Rankų chirurginės ir higieninės dezinfekcijos priemonė Desmanol pure 1l

Medicinos priemonės ir technika
Gamintojas: Schülke&Mayr GmbH, Vokietija
11,69 €
11,69 €
  • Nemokamai atsiimkite Hiperfarma ofise Totorių g. 3, Kaunas.
  • Pristatymas į OMNIVA arba DPD paštomatą.
  • Pristatymas nurodytu adresu visoje Lietuvoje.
  • Nemokamas pristatymas nuo 46 eur. Pristatymas per 1-3 d.d.
  • Aprašymas
Skystis

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, higieninei rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties įstaigose ir buityje. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Veiklioji medžiaga propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 75,0 %. Sudėtyje yra 3-(2-etilheksiloksi)propan-1,2-diolio, CAS Nr. 70445-33-9, EB Nr. 408-080-2.

Pavojinga
Labai degūs skystis ir garai Sukelia smarkų akių dirginimą Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti Stenkitės neįkvėpti dulkių/ dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Dėmesio! Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Naudojimas Paruoštas naudojimui Desmanol® Pure skirtas higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (operacinėse, procedūriniuose kabinetuose ir kt.) ir higieninei rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties įstaigose (kosmetikos kabinetuose, kirpyklose ir kt.) bei buityje. Chirurginė rankų dezinfekcija Švarias, sausas rankas (plaštakas ir dilbius) sudrėkinti Desmanol® Pure (me mažiau kaip 3 ml), masažuojant įtrinti į odą; ekspozicijos laikas – 90 sek. Rankos turi būti drėgnos visą šį laiką. Higieninė rankų dezinfekcija Švarias, sausas rankas sudrėkinti 3 ml Desmanol® Pure ir kruopščiai įtrinti į odą; ekspozicijos laikas – ne mažiau 30 sek. Atsargumo priemonės Nenaudoti veido odos, gleivinių, žaizdų dezinfekcijai. Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 ºC temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Schulke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, DE-22851 Norderstedt (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. A-01VNO604331-23-160, galioja iki 2028-08-07

Tūris - 1l
Tinka naudoti- nurodyta ant pakuotės.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.