Paviršių greitai dez. Mikrozid® AF liquid su purkštuvu 250ml

Medicinos priemonės ir technika
Gamintojas: Schülke&Mayr GmbH, Vokietija
6,83 €
6,83 €
  • Nemokamai atsiimkite Hiperfarma ofise Totorių g. 3, Kaunas.
  • Pristatymas į OMNIVA arba DPD paštomatą.
  • Pristatymas nurodytu adresu visoje Lietuvoje.
  • Nemokamas pristatymas nuo 46 eur. Pristatymas per 1-3 d.d.
  • Aprašymas
Greita neinvazinių medicinos priemonių ir paviršių dezinfekcija alkoholio pagrindu.

Privalumai
platus veiksmingumo spektras per labai trumpą laiką
nepalieka žymių
paruoštas naudoti.

Mikrozid® AF liquid
Skystis
Veikliosios medžiagos: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 25,0 %; propan-1-olis, CAS Nr. 71-23-8, EB Nr. 200-746-9, 35,0 %.

Atsargiai Degūs skystis ir garai Sukelia smarkų akių dirginimą Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.
Informacija apsinuodijus tel. (8-5)236 2052. Visuomenės sveikatos priežiūros dezinfekantas (2 produktų tipas).
Tik profesionaliems naudotojams. Dezinfekuoti nedidelius paviršius, įrenginius, inventorių, išskyrus medicinos prietaisus, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
Gamintojas Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, D-22851 Norderstedt (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-172(A-02PNO603796-21-98), galioja iki 2026-05-04

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dėmesio! Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Naudojimas Mikrozid AF Liquid skirtas naudoti nedidelių paviršių, įrenginių, inventoriaus, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir visuomeninės paskirties įstaigose. Dezinfekuojamus paviršius apipurkšti iš 30 cm atstumo. 1 m2 paviršiaus dezinfekuoti reikia 50 ml tirpalo. Visą ekspozicijos laiką paviršiai turi būti drėgni. Paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia, leisti išdžiūti.

Rekomenduojamas ekspozicijos laikas: 
Baktericidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis) 
Poveikis Standartas Ekspozicijos laikas
Baktericidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis) EN 13727 + EN 16615 1 min.
Levurocidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis) EN 13624 + EN 16615 1 min.
Fungicidinis poveikis (švariomis sąlygomis EN 13624 + EN 13697 2 min
Tuberkuliocidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis) EN 14348 1 min.
Virucidinis poveikis prieš apvalkalinius virusus (nešvariomis sąlygomis) EN 14476 30 sek
Riboto veikimo virucidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis) EN 14476 30 sek.
Polyoma SV 40    
*DVV – Vokietijos virusinių ligų kontrolės asociacija
**RKI – Roberto Kocho institutas

Preparatu galima dezinfekuoti varinius, žalvarinius, plastikinius, stiklinius ir guminius paviršius. Atsargumo priemonės Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Abejojant, kad Mikrozid AF liquid gali gadinti paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto. Netinka alkoholiui neatspariems paviršiams (akrilas ir kt.)

Tūris 250ml
Tinka naudoti nurodyta ant pakuotės

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.